What I Do: Ersoy Pembe from Insider — Recap

In the first What I Do event in Fall 20, Ersoy Pembe from Insider joined us for a chat. He told us about himself, his background, and what he is doing at Insider. He talked about what Insider is doing as a company, which is mainly providing solutions to digital marketers, developing products. He showed us that Insider is working with more than 900 global brands from different industries. After that he showed us a list consisting of the Technologies that Insider is using. Drawing parallels between an architect and a software architect in detail, he showed the architectures of several products that Insider has developed. After his presentation, he answered questions from the students and gave them advice. 

Some questions which were asked: 

A student asked what it takes to be a Software Architect. Ersoy Pembe said that even though there are many things to be aware of, it is important that you have ideas that are going to bring value in the long term.

One student wanted to learn more about the journey of Ersoy Pembe in his early years. He responded saying that the more important thing is learning and figuring out stuff yourself. The people you meet, every blog you read, every action you take, will be valuable later in life.

One student wondered how he is able to follow all the technology and implement them in his projects. Ersoy Pembe answered that it is possible by surrounding yourself with people that are as ambitious as you are.

Ersoy Pembe konuşmasına kısa bir özgeçmiş ile başladı. Insider’ın ağırlıklı olarak dijital pazarlamacılara çözüm sunan, ürün geliştiren bir şirket olarak neler yaptığını anlattı. Bize Insider’ın farklı sektörlerden 900’den fazla küresel markayla çalıştığını gösterdi. Ardından bize Insider’ın kullandığı teknolojilerden bahsetti. Bir mimar ile yazılım mimarının arasındaki paralellere dikkat çektikten sonra, Insider’ın geliştirdiği ürünlerden birkaçının ürün mimarisini gösterdi. Ersoy Pembe konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı ve onlara tavsiyelerde bulundu.

Sorulan bazı sorular:

Öğrencilerden biri, bir yazılım mimarı olmak için ne gerektiğini sordu. Ersoy Pembe, dikkat edilmesi gereken çok şey olmasına rağmen, uzun vadede yeni değerler getirecek fikirlere sahip olmanın önemli olduğunu söyledi. 

Bir öğrenci, Ersoy Pembe’nin ilk yıllarındaki deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi. Ersoy Pembe, kişinin kendi kendine öğrenmesinin çok önemli olduğunu, kişinin tanıştığı her insanın, okuduğu her yazının, attığı her adımın hayatına bir değer katacağını belirtti.

Bir öğrenci dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri nasıl takip ettiğini ve bunları projelerinde nasıl uygulayabildiğini merak etti. Ersoy Pembe, bunun kişinin kendisini sahip olduğu tutku ve hevesi paylaşan insanlarla çevreleyerek mümkün kılabileceğini söyledi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *