Trivia: How does Shazam work?

We hear a good song at a restaurant, a coffee shop or maybe at a store. We wonder what it is and grab our phone and use shazam to find it. Usually we find what the song is and we move on with our lives. But how does Shazam work, exactly?

We all think Shazam searches for the actual audio file when we Shazam a song. But it is not that straight forward. The truth is, Shazam has an audio fingerprint for every single audio file in the database. It is like human fingerprints, unique.

When we submit a recording into Shazam, that audio file also has an audio fingerprint which allows the program to make the comparisons accurately and quickly. These fingerprints are made of collections of numerical data.

Even though we usually submit theses audio files where many other sounds are present, Shazam is able to find the song we are looking for by analyzing the most dominant numerical data (basically the sound with the most amplitude).

Bir restoranda, kafede ya da belki bir mağazada güzel bir şarkı duyuyoruz. Ne olduğunu merak ediyoruz ve telefonumuzu çıkarıp bulmak için shazam kullanıyoruz. Genellikle şarkının ne olduğunu bulup hayatımıza devam ediyoruz. Ama Shazam tam olarak nasıl çalışıyor?

Hepimiz Shazam’ın bir şarkıyı arattığımız zaman doğrudan ses dosyasının kendisini aradığını düşünüyoruz. Ama bu o kadar basit değil. Gerçek şu ki, Shazam’ın veritabanındaki her bir ses dosyası için bir ses parmak izi vardır. Tıpkı insan parmak izleri gibi, özgün.

Shazam’a bir ses dosyası kaydedip gönderdiğimizde, bu ses dosyasının kendine has bir parmak izi bulunur. Bu parmak izleri Shazam’ın karşılaştırmaları doğru ve hızlı bir şekilde yapmasını sağlar. Parmak izleri sayısal veri koleksiyonlarından oluşur ve dosyayı özgün yapan şey de bu sayısal verilerdir.

Çok gürültülü ortamlarda bile aradığımız şarkıları bulan Shazam, bunu en baskın sayısal verileri (kısaca en büyük genliğe sahip sesi) analiz ederek yapar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *