Trivia – 3D Modelling

3D modeling is a technique in computer graphics for developing a mathematical and digital representation of an object in three dimensions. The final product is called a 3D model. One who works with 3D models can be referred to as a 3D artist. From health to architecture, 3D modeling is being used in various fields.

All 3D models represent a physical body that consists of geometric entities such as vertices, edges, surfaces, etc. These models are visualized in a 3D space and can be rotated to any angle in it, as if the model is indeed right in front of you.

Some fields in which 3D modeling is often used:

• Medicine
• Film industry
• Architecture
• Machine Learning
• Game Industry
• Science and Geology

Since these are very general fields, let us give specific examples of 3D modeling which you might find interesting:

• A bionic organ (leg, arm, finger, etc.)
• The animals in the Lion King (2019) movie
• Machines to make 3D models automatically
• Relief maps
• Literally everything in Minecraft

3 boyutlu modelleme, bir nesnenin matematiksel ve dijital halini üç boyutlu olarak geliştirmek için bilgisayar grafiklerindeki bir tekniktir. Nihai ürün 3 boyutlu model olarak adlandırılır. 3D modellerle uğraşan biri 3D sanatçısı olarak adlandırılabilir. Sağlıktan mimariye, 3 boyutlu modelleme çeşitli alanlarda kullanılır.

Tüm 3D modeller, köşe, kenar, yüzey vb. gibi geometrik öğelerden oluşan fiziksel bir gövdeyi temsil eder. Bu modeller, 3 boyutlu bir yapay dünyada görselleştirilir ve model gerçekten de önünüzdeymiş gibi herhangi bir açıya döndürülebilir.

3 boyutlu modellemenin sıklıkla kullanıldığı bazı alanlar:

• Tıp
• Film endüstrisi
• Mimari
• Makine Öğrenimi
• Oyun endüstrisi
• Fen ve Jeoloji

Bunlar son derece geniş alanlar olduğundan, ilginç bulabileceğiniz spesifik 3D modelleme örneklerini verelim:

• Biyonik bir organ (bacak, kol, parmak vb.)
• Aslan Kral (2019) filmindeki hayvanlar
• 3D modelleri otomatik olarak yapan makineler
• Kabartma haritalar
• Minecraft oyunundaki her şey


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *