Get To Know: The Training Team

The Training Team organizes contests and study groups. Every semester, we host study groups from beginner to advanced level in different topics. 

The Training Team divides into three subteams:

  • Algorithms Program Team
  • Circle Program Team
  • Contest Team

Circle Program Team creates content and holds weekly circle sessions on a subject. We have held several study groups: Python Circle, Java Circle, SpringBoot Circle, Web Scraping Circle, Unix Circle, R Circle, React Circle. All the circles started from the beginner level. Circles attracted a great number of participants from the university. Each circle gathered at different times once in a week for 8 weeks and covered the material of the week under the guidance of one of our members who are knowledgeable in the field.

Algorithms Program teaches students the common algorithms & data structures and trains them for interviews & contests. The team is also responsible for answering the questions from students about each week’s content. 

  • We organized the Algo 101 Program with Inzva. Participants have learned different algorithms and data structures for eight weeks and practiced these in weekly contests.

The Contest Team is not only responsible for organizing small contests from time to time, but also for preparing or choosing contest problems from websites like Hackerrank, Codeforces, TopCoder, LeetCode, etc. for the Algorithms Program.

  • We organized an algorithmic contest called Berk Bingöl Programming Contest in memory of our classmate Berk Bingöl, who passed away last year. The contest lasted for 8 weeks and the winners were awarded.

Training ekibi çalışma gruplarından sorumludur. Her dönem, başlangıçtan ileri düzeye kadar, farklı konularda çalışma grupları oluşturuyoruz. 

Circle Programı ekibi haftalık tutulan circle oturumlarına içerik hazırlamaktan, bu oturumları gerçekleştirmekten ve sonrasında katılımcıların sorularını cevaplandırmaktan sorumludur. Şimdiye kadar birkaç çalışma grubu düzenledik: Python Circle, Java Circle, SpringBoot Circle, Web Scraping Circle, Unix Circle, R Circle, React Circle. Çalışma grupları üniversiteden çok sayıda katılımcı çekti. 8 hafta boyunca haftada bir toplanılarak alanında bilgili üyelerimizden birinin rehberliğinde haftanın materyalini işlendi.

Online Algoritma Programı, öğrencilere genel algoritmaları ve veri yapılarını öğretir ve onların mülakat ve yarışmalar için hazırlanmasını sağlar. Ekip ayrıca öğrencilerin her hafta, o haftanın içeriğiyle ilgili sorularını yanıtlamakla da yükümlüdür.

  • Inzva ile Algo 101 Programını düzenledik. Sekiz hafta boyunca farklı algoritmalar ve veri yapıları öğrendik ve bunları haftalık yarışmalarda pratiğe döktük. 

Yarışma Ekibi, zaman zaman küçük yarışmaklar düzenlemekten sorumlu olduğu gibi, aynı zamanda Algoritmalar Programı için yarışma problemlerini hazırlamak veya Hackerrank, Codeforces, TopCoder, LeetCode gibi web sitelerinden soru seçmekten de sorumludur. 

  • Geçen yıl vefat eden sınıf arkadaşımız Berk Bingöl’ün anısına Berk Bingöl Programlama Yarışması adında bir algoritmik yarışma düzenledik. Yarışma 8 hafta sürdü ve kazananlar ödüller kazandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *