Resources: TED Talk – The Birth of the Computer

Although this talk was given in 2003, the message in the talk is still recent. George Dyson, a science historian, tells stories from the birth of the modern computer in this TED Talk. He traces the development of the computer all the way back to the 1800s with his historical perspective. He gives humorous anecdotes while telling you the history. In order to pave the way for the future, it is essential to understand where the story started, which is why everyone involved with computers can benefit from this particular TED Talks video.

Bu konuşma 2003 yılında yapılmış olmasına rağmen, konuşmadaki mesaj hala güncel. George Dyson, bir bilim tarihçisi, bu TED Talk’ta modern bilgisayarın doğuşundan hikayeler anlatıyor. Tarihsel bir bakış açısı ile bilgisayarın gelişimini 1800’lere kadar izliyor. Geleceğin yolunu açmak için, hikayenin nerede başladığını anlamak çok önemlidir, bu yüzden bilgisayarlara ilgisi olan herkes bu TED Talk videosundan yararlanabilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *