Resources: TED Talk: A Computer That Works Like a Brain – Kwabena Boahen

Kwabena Boahen gave this talk in 2007, discussing the limitations of traditional computer science and offering a new take on the future of programming. Through his work at Stanford, Boahen has sought to create computers that function more like the human brain. This means that the organizational structure is messier and sometimes more redundant, but the outcome could be a faster, more efficient computer that takes technology to places we could never have predicted. This ambitious project inspires new types of creative thinking in the field, serving as a perfect catalyst for upcoming developments in computers.

Kwabena Boahen 2007’de yaptığı bu konuşmasında geleneksel bilgisayar biliminin sınırlarını tartışır ve programlamanın geleceğine yeni bir bakış açısı önerir. Stanford’daki çalışmasıyla Boahen, daha çok insan beyni gibi çalışan bilgisayarlar yaratmaya çalışmıştır. Bu, organizasyon yapısının daha karışık ve bazen daha gereksiz olduğu anlamına gelir, ancak sonuçta, teknolojiyi asla tahmin edemeyeceğimiz yerlere götüren daha hızlı, daha verimli bir bilgisayar üretilebilir. Bu iddialı proje, bilgisayar alanındaki yeni gelişmeler için mükemmel bir katalizör görevi gören yeni düşüncelere ilham vermektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *