Resources: Journal – Communications of the ACM

Communications of the ACM is a monthly journal of the Association for Computing Machinery (ACM). It was established in 1958 by managing editor Saul Rosen. The articles in the journal talk about the practical implications of advances in information technology and associated management issues. Communications of the ACM also publishes theoretical articles. Whether it’s object-oriented programming, graphical user interfaces, security technology, or a host of other topics, Communications is preferred for its expert opinions and is recognized as one of the most trusted and knowledgeable sources of industry information for today’s computing professionals. 

Communications of the ACM, Association for Computing Machinery’nin (ACM) aylık dergisidir. 1958’de editör Saul Rosen tarafından kurulmuştur. Dergideki makaleler, bilgi teknolojisindeki gelişmelerin ve ilgili yönetim sorunlarının pratik sonuçlarından bahseder. Communications of the ACM ayrıca teorik makaleler de yayınlamaktadır. Nesne yönelimli programlama, grafik kullanıcı arabirimleri, güvenlik teknolojisi ve birçok başka konuda, Communications, sunduğu uzman görüşleri için tercih edilmektedir ve günümüzün bilgisayar profesyonelleri için en güvenilir endüstri bilgisi kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *