Resources: Course – Stanford’s Machine Learning Course

One of all-time top 100 online courses, we present you online Machine Learning course from Stanford University for those who are interested in ML. The course is provided through Coursera and it’s free! The effort is 5-7 hours a week and the duration is 11 weeks long. The course is taught by Andrew Ng who is Co-founder of Coursera, and an Adjunct Professor of Computer Science at Stanford University. 

In this class, you will learn about the most effective machine learning techniques, and gain practice implementing them and getting them to work. This course provides a broad introduction to machine learning, datamining, and statistical pattern recognition. You’ll learn about not only the theoretical ML, but also have the chance to practice in order to quickly and powerfully apply these techniques to new problems.

Makine öğrenmesi ile ilgilenenler için, tüm zamanların en iyi 100 çevrimiçi kursundan biri olan, Stanford Üniversitesi’nden çevrimiçi Machine Learning kursunu öneriyoruz. Kurs Coursera aracılığıyla sağlanır ve ücretsizdir! Çalışma haftada 5-7 saat ve önerilen süre 11 haftadır. Kurs, Coursera’nın kurucu ortağı ve Stanford Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri Yardımcı Profesörü Andrew Ng tarafından verilmektedir. 

Bu derste, en etkili makine öğrenimi tekniklerini öğrenecek, bunları uygulamak ve çalışmalarını sağlamak için pratik kazanacaksınız. Bu ders; makine öğrenimi, veri madenciliği ve istatistiksel örüntü tanıma konularına geniş bir giriş sağlar. Sadece teorik Makine Öğrenmesini öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda bu teknikleri yeni problemlere hızlı ve güçlü bir şekilde uygulama şansına sahip olacaksınız.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *