Did you know about the first Apple logo?

The first Apple logo was entirely different than what it is today. The original logo featured a drawing of Isaac Newton under an apple tree, surrounded by a quote from William Wordsworth: “Newton… a mind forever voyaging through strange seas of thought.” 

Sadly for its creator, Ronald Wayne, this logo didn’t last very long. Less than a year later, graphic designer Rob Janoff was hired. This was the beginning of a 22 year run of the rainbow colored, bitten apple logo. The colors were chosen like this for the first color displayed computer, Apple II. The bite was added to imply that it wasn’t a cherry. With Steve Jobs returning to the company in 1997, the multi-colored logo came to an end. Jobs thought it was time for a more modern looking logo.

The rainbow colors were replaced with a more modern, monochromatic look that changed colors through years. 

İlk Apple logosu bugün olduğundan tamamen farklıydı. İlk olarak Apple logosu, Isaac Newton’un bir elma ağacının altındaki bir çizimini gösteriyordu, bu çizimin etrafında ise William Wordsworth’ün bir sözü vardı: “Newton… tuhaf düşünce denizlerinde sonsuza dek dolaşan bir zihin.”

Ancak bu logonun ömrü çok uzun sürmedi. Yaklaşık bir yıl sonra, grafik tasarımcı Rob Janoff işe alındı. Bu, gökkuşağı renkli, ısırılmış elma logosunun 22 yıllık ömrünün başlangıcıydı. İlk renkli görüntülü bilgisayar Apple II için renkler bu şekilde seçilmişti. Isırık, kiraz olmadığının anlaşılması için eklendi. Steve Jobs’un 1997’de Apple’a geri dönmesiyle, çok renkli logo devri sona erdi. Jobs, daha modern görünümlü bir logo zamanının geldiğini düşünüyordu.

Gökkuşağı renkleri, yıllar içinde renkleri değiştiren daha modern, tek renkli bir görünümle değiştirildi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *