Did you know about supercomputers?

A supercomputer is a computer with a high level of performance as compared to a general-purpose computer. The performance of a supercomputer is commonly measured in floating-point operations per second (FLOPS) instead of million instructions per second (MIPS).  

Supercomputers play an important role in various fields: 

 • Computational science
 • Quantum mechanics
 • Weather forecasting
 • Climate research
 • Oil and gas exploration
 • Molecular modeling

Parallelism

Performing computations in parallel means carrying out many calculations simultaneously. It is like having thousands of general-purpose computers all working for you on the same problem at the same time. This is exactly how supercomputers work. Therefore, calculations that would take a long time get done in a much shorter time.

Süper bilgisayar, kişisel masaüstü veya dizüstü bilgisayar gibi genel amaçlı bir bilgisayara kıyasla çok yüksek düzeyde hesaplama kapasitesine sahip bir bilgisayardır. Bir süper bilgisayarın performansı, saniyede milyon işlem yerine saniyede kayan nokta işlemlerine göre ölçülür.

Süper bilgisayarlar çeşitli alanlarda önemli rol oynar:

 • Hesaplamalı bilim
 • Kuantum mekaniği
 • Hava Durumu tahmini
 • İklim araştırması
 • Petrol ve gaz araştırmaları
 • Moleküler modelleme

Paralellik

Hesaplamaları paralel olarak gerçekleştirmek, aynı anda birçok hesaplamanın yapılması anlamına gelir. Aynı anda aynı sorun üzerinde çalışan binlerce genel amaçlı bilgisayara sahip olmak gibidir. Süper bilgisayarlar tam da böyle çalışır. Bu nedenle, çok uzun zaman alacak hesaplamalar çok daha kısa sürede yapılır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *