Did you know about CAQC?

CAQC consists of 2 main parts. These are Computer Aided Inspection (CAI), and Computer Aided Testing (CAT). CAI and CAT are standalone systems that use computer automation and sensor technology. They enable CAQC to reach its full potential.

Advantages of CAQC

* Instead of testing every product one by one manually, CAI and CAT automate the process.

* In the traditional process there is a separate quality control department where the manufactured product is taken for inspection and testing. With CAQC, the product is tested by the computerized process right after it is manufactured.

* In the traditional process the product or the part to be inspected is handled manually since it has to be positioned properly for inspection on the desk or suitable location. In CAQC non-contact sensors are used for inspection purposes and they inspect the product without coming in contact with the product. The non-contact sensors operated by the computer are kept along the production line and they can check the product without wasting time.

CAQC 2 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar Bilgisayar Destekli Kontrol (CAI) ve Bilgisayar Destekli Test’tir (CAT). CAI ve CAT, bilgisayar otomasyonu ve sensör teknolojisi kullanılarak uygulanır. CAI ve CAT bağımsız sistemlerdir ve CAQC’nin tam potansiyeline ulaşmasını sağlar.

CAQC’nin Avantajları

* CAI ve CAT, her bir ürünü ayrı ayrı ve manuel olarak test etmek yerine ürünleri otomatik olarak kontrol eder.

* Geleneksel süreçte, üretilen ürünün muayene ve test için alındığı ayrı bir kalite kontrol departmanı vardır. CAQC ile ürün, üretildikten hemen sonra bilgisayarın çalışmasıyla test edilir. Kısacası, zaman kazandırır.

* Geleneksel işlemde, kontrol edilecek ürün veya parça manuel olarak işlenir, çünkü masada veya uygun bir yerde muayene için uygun şekilde konumlandırılmalıdır. CAQC’de temassız sensörler denetim amacıyla kullanılır ve ürünü ürünle temas etmeden inceler. Bilgisayar tarafından işletilen temassız sensörler üretim hattı boyunca tutulur ve zaman kaybetmeden ürünü kontrol edebilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *