Algorithm Program & Circle Program Registrations Open!

Circle Program and Algorithms Program are back for F2020 – register now!

Organized by KU ACM Training, Circles are 8-week study groups in which a student leader experienced in the subject teaches other students through lectures, problem sessions, and weekly assignments. This semester’s options are:

  • Introduction to Programming with Python [Beginner] [EN]
  • Unix Shell [Beginner] [EN]
  • Web Archiving [Beginner – Intermediate] [TR]

The Algorithms Program, or AP for short, aims to teach the basics of algorithms to prepare participants for coding interviews and algorithmic contests. Over 8 weeks, participants will learn fundamental topics in algorithms and data structures, as well as apply their learnings by solving weekly problem sets. AP is also a great way to prepare for interviews and our contests!

Both programs include a mixture of recorded lectures and live problem sessions. The registration period lasts until the 25th of October. After the registration period is over, the participants will decide on a common time for the live problem sessions, to avoid conflicts. 

Circle Programı ve Algoritma Programı Güz 2020’de devam ediyor!

Circle’lar, KU ACM Training tarafından düzenlenen 8 haftalık çalışma grupları olup, seçilen konuda deneyimli bir lider öğrencinin dersler, soru çözüm saatleri, ve haftalık ödevler aracılığı ile katılımcılara eğitim vermesi şeklinde ilerler. Bu dönem sunduğumuz konular:

  • Python ile Programlamaya Giriş [Başlangıç] [İng]
  • Unix Shell [Başlangıç] [İng]
  • Web Arşivleme [Başlangıç – Orta] [Tür]

Algoritma Programı veya kısaca AP, katılımcılara algoritmaların temellerini öğreterek onları kodlamalı mülakatlara ve algoritmik yarışmalara hazırlar. 8 hafta süresince katılımcılar algoritmalar ve veri yapıları ile ilgili temel konuları öğrenir ve öğrendiklerini haftalık ödevlerle pekiştirirler. AP aynı zamanda mülakatlara ve yarışmalarımıza hazırlanmak için de harika bir yoldur!

İki program da hem kaydedilmiş ders videoları hem de canlı soru çözüm saatlerinden oluşmaktadır. Kayıtlar 25 Ekim’e kadar açıktır. Kayıtlarının kapanmasının ardından katılımcılar çakışmaları önlemek adına canlı çözüm saatleri için ortak bir saat belirleme imkanına sahip olacaktır.

Algoritma Programı’na kaydolmak için buraya tıklayın!

Bir Circle’a kaydolmak için buraya tıklayın!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *