Get To Know: The Academic Relations Team

The Academic Relations Team aims to be a bridge between the students and the faculty members. The team organizes events where our professors come together with students and talk about their projects and how undergraduate students can contribute to the research. KU ACM’s Academic Relations Team is responsible for carrying out the events: Intersection, Lab Days, and Computer Engineering Department Meeting. 

Intersection is a new series in which we learn about the intersection of computer science with various other fields. This event consists of a presentation from researchers and a Q/A session following it. By putting a spotlight on multidisciplinary research, Intersection allows students to take a peek outside the borders of computer engineering.

In Intersection, Koç University faculty members present their work and answer the students’ questions:

  • In the first episode of Intersection, Asst. Prof. Zafer Doğan gave a talk on the interpretability and explainability of artificial learning models in the high dimensional setting. 
  • In the second episode, Assoc. Prof. Mehmet Gönen presented cancer biology and machine learning models. Mehmet Gönen’s research is mainly based on algorithms of machine learning that enable scientific discovery from heterogeneous data.

Lab Days aims to connect students and professors who are doing research in their labs. On every Lab Day, we host a different professor and the students working in their lab and they introduce their work in their specific area. The students get a chance to obtain detailed information on the projects and learn how they can contribute to these projects.

We would like to recap our latest Lab Days events:

  • Engin Erzin with graduate and Ph.D. students working in MVGL (Multimedia, Vision, and Graphics Laboratory) gave a presentation and answered students’ questions. The main focus of the presentation was multimedia signal processing, digital image and video processing, multimodal human-computer interfaces, and 3D computer vision and graphics.
  • Didem Unat and her students gave a presentation about ParCoreLab (Parallel and Multicore Computing Laboratory) and answered questions. The participants had the opportunity to get to know the ParCoreLab, which focuses on large-scale parallel and multicore computing.
  • Metin Sezgin and his graduate and doctorate students from IUI (Intelligent User Interfaces) Laboratory gave an interactive presentation about the areas of interest and their studies. Metin Sezgin and his students study the interaction between computers and humans using machine learning, computer vision, computer graphics, and psychology techniques and try to understand the nature of this mechanism. According to the feedback received, some students have already started working in Metin Sezgin’s laboratory!

Every year, we host a “Department Meeting”, and bring faculty members and students together in a warm environment.

KU ACM’in Akademik İlişkiler Takımı’nın amacı öğrenciler ile öğretim üyeleri arasında bir köprü olmaktır. Akademik İlişkiler Ekibi, hocalarımızın öğrencilerle bir araya gelerek projeleri hakkında konuştukları ve lisans öğrencilerinin projelerde çalışma fırsatı yakalayabilecekleri etkinlikler düzenlemektedir. Akademik İlişkiler Takımı, Intersection, Lab Days ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Toplantısı etkinliklerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

Yeni bir seri olan Intersection’da çeşitli alanlarla bilgisayar biliminin kesişimine odaklanıyoruz. Intersection’da Koç Üniversitesi öğretim üyeleri çalışmaları ve araştırmaları hakkında sunum yapmaktadırlar. Intersection, disiplinlerarası araştırmaya ışık tutarak öğrencileri bilgisayar mühendisliğinin sınırlarını aşan bir gezintiye çıkarıyor.

Intersection’da Koç Üniversitesi öğretim üyeleri çalışmaları ve araştırmaları hakkında sunum yapmaktadır:

  • Intersection’ın ilk bölümünde Asst. Prof. Zafer Doğan, yapay öğrenme modellerinin yüksek boyutlu ortamda yorumlanabilirliği ve açıklanabilirliği üzerine bir sunum yaptı.
  • Intersection’ın ikinci bölümünde ise, okulumuz öğretim üyesi Assoc. Prof. Mehmet Gönen kanser biyolojisi ve makine öğrenimi modelleri hakkında bir konuşma yaptı. Mehmet Gönen’in araştırmaları, temel olarak heterojen verilerden bilimsel keşfi mümkün kılan makine öğrenimi algoritmalarına dayanmaktadır.

KU ACM tarafından sunulan Lab Days, öğrenci ve laboratuvarları kolaylıkla bir araya getirmeyi hedefliyor. Lab Days, farklı bir hocamızı ve laboratuvarlarında çalışan öğrencilerini ağırladığımız ve laboratuvarlarında hangi konular üzerinde çalıştıkları hakkında bilgi verdikleri etkinliklerdir. Lab Days’e katılmak ve projeler hakkında bilgi edinmek, ilerideki çalışmalarınız hakkında size katkıda bulunabilir. Etkinliğimize Koç Üniversitesinde bilgisayar mühendisliğinin farklı alanları üzerine çalışılan laboratuvarları, ve nasıl bu takımların bir parçası olabileceğini öğrenmek isteyen herkesi bekliyoruz!

Sizlerle önceki Lab Days etkinliklerimizi paylaşmak isteriz:

  • Engin Erzin ve MVGL’de (Multimedia, Vision and Graphics Laboratory) çalışan öğrencileri (yüksek lisans ve doktora) sunum yaptılar ve öğrencilerin sorularını yanıtladılar. Multimedia signal processing, digital image and video processing, multimodal human-computer interfaces ve 3D computer vision ve graphics konularının araştırıldığı bu laboratuvarda öğrenciler ne gibi projeler yapıldığını öğrendi.
  • Didem Unat ve öğrencileri ParCoreLab (Parallel and Multicore Computing Laboratory) hakkında sunum yaptılar ve soruları cevapladılar. Katılımcılar, büyük ölçekli paralel ve çok çekirdekli programlama üzerine yoğunlaşan ParCoreLab hakkında daha fazla bilgi alma şansını yakaladı.
  • Metin Sezgin ve IUI (Intelligent User Interfaces) Laboratuvarında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ilgilendiği alanlarla ve yaptığı çalışmalarla ilgili interaktif bir sunum yaptılar. Metin Sezgin ve öğrencileri bilgisayar ve insan arasındaki etkileşimi machine learning, computer vision, computer graphics ve psikoloji teknikleri kullanarak inceliyor ve bu mekanizmanın doğasını anlamaya çalışıyor. Sonradan alınan geri dönüşlere göre bazı öğrenciler Metin Hoca’nın laboratuvarında çalışmaya başlamış bile!

Her yıl, öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi samimi bir ortamda bir araya getirerek Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Toplantısına ev sahipliği yapmaktayız.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *